אזהרה נגד עינויים תזכיר לממשלות הברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התש"ד, 9 ביולי 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 32-33

הפרשה המחרידה הזאת (הוצאתם להורג של מנחם לונץ וצבי דרוקר ללא משפט וללא התנגדות מצד הנרצחים, לעומת התאור בכרוז ישנה גרסה שונה למותם / התאבדותם של השניים- ד.ב) מעמידה בסכנה את חייו של כל אזרח עברי בארץ-ישראל. השוטר הבריטי למד, כי רשאי הוא להשתמש בכל רגע בנשקו, בלי שמישהו יקראהו לדין ויטיל עליו אחריות על השימוש, או המעילה, בנשק, ועל פציעת אדם או הריגתו. במצב רכזה, מצב של ex lex הועמדו יהודים רק תחת שלטון הנאצי.