אזהרה נגד עינויים תזכיר לממשלות הברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התש"ד, 9 ביולי 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 32-33

אולם אין אנו רוצים בשפיכות דמים מיותרת, וברגשות נקמה של הנוער העברי כלפי באי כוח השלטונות. התנהגותם מוכרחה להביא ליד מעשי תגמול, ועלולה להביא לידי קטסטרופה כללית בארץ-ישראל. הננו מטילים את האחריות להתפתחות ענינים זו בארץ הקודש על הגורמים האחראיים למדיניות העוורת ולשיטות הנפסדות של האדמיניסטרציה הפלשתינאית, האכולה שנאה ואיבה לעם ישראל ושאיפותיו הלאומיות.