אזהרה נגד עינויים תזכיר לממשלות הברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התש"ד, 9 ביולי 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 32-33

אנו מקבלים באהבה את כל הסבל. הקשור במלחמה זו ולא עליו הננו מתאוננים, כי אנו מוכנים בכל רגע להקריב את חיינו למען גאולת עמנו הגדול והאומלל. אולם אין אנו מוכנים לסבול, מתוך שתיקה, התעללות נאצית והתאכזרות ברברית באזרחים עברים. מי שחושב שאפשר להפחיד את הנוער העברי בשיטות אלו, אינו אלא טועה; עמנו, שכל קורותיו עקובות בדם, ידע לעמוד בפני מלחמת גבורה בגיטאות פולין, על אחת כמה וכמה ידע להלחם, ויהיה מה, על כבודו ועתידו בארץ מולדתו, ארץ החשמונאים