אזהרה נגד עינויים תזכיר לממשלות הברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התש"ד, 9 ביולי 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 32-33

הנוער העברי היה נאלץ להתחיל במלחמה נגד המשטר הקיים בארץ-ישראל, משטר הספר הלבן, המתנכר להתחיבויות הבין-לאומיות של בריטניה הגדולה והגורם, ע"י סגירת השערים של מולדתנו, להשמדת היהדות האירופאית בידי קלגסי היטלר. החזקת שערים נעולים של "הבית הלאומי למען עם ישראל", בימי ההשמדה הטוטלית של עמנו – זהו אקט של אכזריות, שאין למצוא כדוגמתו, אלא במעשי הזוועה של הנאצים. הנוער העברי במולדת רשאי, וחייב, להלחם במשטר הזה, ביחוד כשכל הקריאות של היהדות ושל העמים החפשיים לפתוח את שערי ארץ-ישראל נתקלו באזנים אטומות במשך חמש שנות ההשמדה.