אזהרה נגד עינויים תזכיר לממשלות הברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח תמוז התש"ד, 9 ביולי 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 32-33

ארץ ישראל בתור ארץ מנדט בין לאומי, עומדת תחת פיקוח ליגלי של כל העמים, אשר חתמו, בתור חברי חבר הלאומים, על מנדט זה וכן של ארצות-הברית, אשר אישרו את המנדט בהחלטת הקונגרס משנת 1922. האומות המאוחדות הנלחמות בעריצות הנאצית ובעד ארבע החירויות הנכללות בצ'רטר האטלנטי, ביניהן החרות מפני הפחד, רשאיות וגם חייבות, על בסיס המנדט והמגילה האטלנטית, לדרוש מאת הגורמים האחראים למשטר בארץ-ישראל כי יושם קרץ לשלטון הדמים, אשר הושלט בארץ זו בשנים האחרונות. דעת הקהל בארצות החופש אינה צריכה להרשות, כי בארץ, העומדת תחת פיקוחן המוסרי והיורידי, יושרשו מנהגים, שנגדם הן נלחמות במלחמת השחרור הגדולה נגד האויב הנאצי.