אות השחרור

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד ניסן התשי"ח, 4 באפריל 1958
מתוך:
עמ' 2

וראשית חכמת המרד - ברוח. אל תאמר: מה שהיה, יהיה, ואין לשנות. נהפוך הוא מה שיהיה, היה: אפשר לשנות. אי זהו איש מציאותי? המאמין, כי אפשר, במקום מציאות קיימת ליצור חדשה. קום ולחם ועשה ועשה. זהו הצווי. אלוהי הוא. אנושי הוא. הודות לו עולה האדם, משתחרר עם, מתקדמת האנושות. אם לא תישמע לו, לא זו בלבד שתהיה עבד; תגווע.