אורח בלתי רצוי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט תשרי התשכ"א, 10 באוקטובר 1960
מתוך:
עמוד 1

ואם הוא עדיין לא למד כי הקמתה הייתה מוצדקת וכי שטחה אינו אלא חלק קטן של המולדת העברית, ילמד נא על כך אפילו שנים נוספות, בשבתו בביתו.