אורח בלתי רצוי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט תשרי התשכ"א, 10 באוקטובר 1960
מתוך:
עמוד 1

המדינה הזאת רוצה באורחים ידידים, בני כל העמים, יהיה מעמדם הרשמי אשר יהיה.