אומה שלמה מחדשת זהרה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התשכ"ה, 11 בדצמבר 1964
מתוך:
עמוד 3

אין זה מספיק, לפי אמונתי, לבטל להלכה התנשאות שבוודאי ביטולה יביא גם לידי ביטול נחיתות וכן להיפך. יש גם לעשות למען המטרה הזאת. בעקבות הדברים של זאב ז׳בוטינסקי מלפני שלושים וחמש שנה, על כולנו לדאוג לייצוג גובר והולך בכל מוסדות המדינה — ואני אומר במלוא הבנות: בכל המפלגות ללא יוצא מן הכלל, של יהודים שעדיין נושאים את השם ספרדים, כפי שיהודים אחרים עדיין נושאים את השם אשכנזים — ועל שני המונחים האלה אומר משהו בהמשך דברי. שוב אין זה ענין פרופורציוני; אבל זה ודאי ענין לדיספרופורציה. יש לעשות מאמץ כלל-לאומי, ללא הבדל סיעה ומפלגה, כדי להביא באופן הדרגתי לידי ביטול הדיספרופורציה, ומה גם שהיום אין זאת בעיה של שליש האוכלוסיה אלא של מחציתה אופיינית העובדה: אחינו בני עדות המזרח דחו מאז קום המדינה את החלוקה העדתית כפי שהתנסינו, חוץ מן הבחירות לכנסת הראשונה, בכל שאר המבחנים הציבוריים. זאת תופעה בריאה מאד. ידוע לנו שהיו נסיונות תחת דגל ההפרדה והפירוד העדתיים להקים מחנות. גסיונות אלה נופצו אל סלע ההתנגדות הבריאה של הרוב המכריע של עמנו.