אומה שלמה מחדשת זהרה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התשכ"ה, 11 בדצמבר 1964
מתוך:
עמוד 3

מעל לכל צריך בכל התקופות לעקור כל רגש של הת-נשאות וכל דיבור וכל כתב של התנשאות שאין לה כל הצדקה. כפי שנוכחנו לדעת מנסיוננו בימים ההם, גם באירופה, בין ה״אוסט-יודען״, בין היהודים המזרחיים, היו אנשי אינטליגנציה, נבונים, בונים, חוזים. הוא הדין כיום ביחס ליהודי המזרח.