אומה שלמה מחדשת זהרה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התשכ"ה, 11 בדצמבר 1964
מתוך:
עמוד 3

חיבוק אחים כזה של שני יהודים צעירים, של שני לוחמים, אשר בגלל מורשת הגולה נדבק בהם עדיין התו המפריד של אשכנז וספרד — זהו הסמל המובהק ביותר והמקודש ביותר של אהבת ישראל, ללא הבדל מוצא וללא הבדל עדה. ואם כך נלחמו כל לוחמינו בכל התקופות, וכך הם נפלו בשנות העשרים ובשנות השלושים, בימי התגובה המצילה, תחת פיקודו של דוד רזיאל, בימי המרד המשחרר ובמלחמה נגד הפולשים, בכל המסגרות, ב״הגנה״, באצ״ל, בלח״י, במח״ל ובצבא, ועד היום הזה כך לוחמים בנינו וכך הם נופלים. אם בני ישראל כך יכולים ללחום וכך יכולים אף למות, הרי ודאי שכך הם יכולים לחיות.