אומה שלמה מחדשת זהרה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התשכ"ה, 11 בדצמבר 1964
מתוך:
עמוד 3

הבדלים אלה הם באמת הבדלי נוסח. אני סובר שעל כולנו לעשות מאמץ מחשבתי, אפילו לשוני, ובוודאי משפטי, כדי להשתדל לבטל את החלוקה הזאת אשר איננה החלוקה המקורית של עמנו. לדעתי, כיום החלוקה המכרעת בתוך עם ישראל היא: - בני המולדת ותושבי התפוצות.