אומה שלמה מחדשת זהרה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התשכ"ה, 11 בדצמבר 1964
מתוך:
עמוד 3

חייב אני לומר שאם מישהו יקראני ״אשכנזי״, ארגיש עלבון עמוק בלבי מסיבה אחת: זו, במלה אחרת, התקשרות עם הגרמנים. ויכול מישהו להאשימני, כאוות נפשו, בגזענות, — ייבוש וייכלם גם מי שמשמיע, אחרי מה שקרה, טענה זו כלפי היהודים. אך אני חוזר ואומר: אינני רוצה להיקרא ״גרמני״.