אומה שלמה מחדשת זהרה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התשכ"ה, 11 בדצמבר 1964
מתוך:
עמוד 3

עתה אעלה לפני הבית את השאלה אם נגזר עלינו לחלק את עמנו, אומר בפשטות, לספרדים ולאשכנזים. אדוני היושב-ראש, זו אינה חלוקה היסטורית של עמנו. היו ימים כאשר התחלק עמנו לשנים-עשר שבטים. עשרה מהם נעלמו ואינם. היו ימים כאשר היתה חלוקה לישראל וליהודה. היו ימים כאשר היתה חלוקה לפרושים וצדוקים - ועוד. קמו ימים כאשר היתה חלוקה לחסידים ולמתנגדים, וגם המתנגדים היו חסידים מובהקים לדרך חיים מיוחדת. החלוקה הזאת שהשתרשה אצלנו, גם בדיבור, גם בכתב, ואף בחוק, איננה החלוקה ההיסטורית של עמנו. גם היא תוצאה של גלות. האם נגזר עלינו לשאת אותה ובה גם במדינתנו ובמולדתנו ?