אולי בדרונו עוד נזכה לכונן את בית המקדש

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אב התש"ח, 13 באוגוסט 1948
מתוך:
עמוד 2, המשקיף

...השטח הנמצא בידינו, נרכש לא בכוח הרמת ידים, אלא בכוח של דם, דם רב של קרבנות צעירים ויקרים. ואינני יודע למי יהיה הכוח והעוז לפקֹד על הצבא על כל חלקיו, הן מאנשי פלמ"ח, הן מאנשי ההגנה, הן מלח"י והן מהאצ"ל לסגת משטחים שהם שלנו מתמיד ושנכבשו על ידינו בכוח. אינני יודע אם יהיה הכוח בידי ממשלה עברית כל שהיא להבדיל בין ירושלים לשנו "יהודית" ובין ירושלים "לא יהודית". אלפי שנים לפני שירושלים ה"עברית" החדשה היתה קיימת, האירה כבר לכל העולם תורה ותרבות מבית המקדש ומהר ציון הנמצאים בחלק של ירושלים "הלא עברית".