אדרבא, נחקור מר אשכול

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התשכ"ה, 23 באוקטובר 1964
מתוך:
עמוד 3

...ועד יומנו האחרון עלי אדמות נתגאה בארגון הזה ובשירות הזה. היום אנו משרתים את עמנו, במדינתו שלו, בתנועה ציבורית גדולה, מוקפת אהדה והבנה הגוברות והולכות, אם אלוהים יתן לנו שנות חיים, אולי עוד ניקרא, באמון העם, למלא תפקידים לאומיים נוספים. אבל, אף אם לא תבין זאת, ראש הממשלה דהיום, רצוני לומר לך, כי שום תפקיד, לא בהווה ולא בעתיד, לא ישווה עוד בעינינו לשרות שעשינו בימים ההם, ימי השמדה, שיעבוד ומרד, בהם מחתרת עברית לוחמת הוציאה, לנגד עיני העולם כולו, עם דווי מתהום ההשפלה לפסגת הכבוד, לחיי חרות.