היכן היציבות מר אשכול

במדינה יש מדד יוקר החיים; ויש בה מדד יוקרת המושלים. הראשון נקבע על פי מחירים, סלים, נקודות ואחוזים; והוא נמצא כידוע לך, בעלייה מתמדת. איך ייקבע השני? מהו קנה-המידה לפרסטיז'ה המוסרית של ההנהגה הלאומית, הממלכתית? אחוזים לא יועילו; נקודות לא יבהירו. האמת הפשוטה היא, כי אין שום קריטריון כמותי למושג, שהוא כולו איכות מופשטת, ושמו … Continued

אלפים האזינו לדבר תנועת החרות בפתיחת מסע הסברה על "טילים ופליטים"

אין זה נכון… כי אסור לנו לומר: אף לא פליט אחד. חובתנו לומר זאת. וזו אינה קיצוניות אלא תמצית המתינות שמקורה הדאגה לבטחונו של כל ילד בישראל… כאשר המדובר בארץ ישראל, הרי החזרת פליטים חלה על עם אחד בעולם כולו: על העם היהודי.

מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

אכן, בדברי על שפיכת הדם היהודי משהו נקרע בלב. הנני בן-דור ההשמדה. כולכם ראיתם בעיני רוחכם מליוני אנשים, נשים וטף מובלים לטבח. ראיתם במו עיניכם אלפי צעירים יוצאים לקרב על תקומת ישראל. בתקופה מסוימת קיבלתי על עצמי את האחריות, שאין איומה ממנה, לשלוח לקרב ולמוות את טובי בנינו אשר בדמם גאלונו משעבוד. והם הלכו. והם … Continued

מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

משק חופשי הנושא את עצמו; מדינה גאה שאזרחיה חיים על עמל כפיהם ויגיע מוחם, שאינם פושטים ידם וגם אינם פושטים רגלם – זו התכנית על סעיפיה והעם חייב להסיק את המסקנות לא רק משש שנות שלטון מפא"י אלא גם מן השנתיים, למעלה משנתיים, של השלטון המשותף של מפא"י ושל עוזריה ומציליה – הציונים הכלליים.

מ. בגין פותח את מערכת הבחרות לכנסת השלישית; קריאתנו לתל-אביב; זאת הפעם אמון וסכוי לתנועת ז'בוטינסקי!

יש להפריד בין איגוד מקצועי לבין בעלים של מפעלי תעשיה. לעודד השקעות למעשה, להבטיח את המשקיע, ליצור אימון מלא; יש לבטל את הפיקוח על המטבע ולהפוך את מדינתנו לשוויץ יהודית. כי ההון היהודי נודד בין ברן למונטיבידיאו בעקפו את מדינת ישראל.