מאופק עד אופק שום גבול

.אסופה קצרה המעניקה טעימה והיכרות ראשונית עם מעט מהסופרים והמשוררים הרביזיוניסטים

באסופה מכתביהם של יצחק שלו, יעקב חורגין, א. ראובני, יעקב הר-אבן וסקולסקי