הסכמי קמפ דייוויד

   

וויתורים והישגים בתכנית האוטונומיה

מתוך דבריו של מנחם בגין בישיבת הממשלה 24.9.1978: "פעם הראשונה יש הסכמה אמריקאית והסכמת סאדאת להישארות צה"ל ביהודה, בשומרון ובעזה, על-פי פרישת הכוחות שלנו. אז יש פה קשיים ויש פה קורבנות ויש פה ויתורים, אך לא אהסס לומר שיש גם הישגים היסטוריים של מפנה. אז כל אחד ינהג לפי מצפונו ואם הממשלה תראה את הדברים טובים. אני אגיד לך מה אתה מקבל. אתה מקבל, מצד אחד, חוזה שלום עם כל המשתמע ממנו; אתה מקבל הוצאת מצרים ממעגל המלחמה, עם כל המשתמע מכך, ואתה מקבל את צה"ל ביהודה ובשומרון. בנס הגדול ביותר ביקום, בלידת האדם, יש כאב ויוצא אדם חדש לעולם. זהו הנס הגדול ביותר ביקום. לידת השלום קשורה בכאב."

אוטונומיה בלי שטח

"באחרונה רבים הקולות הקוראים להחיל אוטונומיה לפלסטינים כתחליף לרשות הפלסטינית המקרטעת וכחלופה למה שבעיני רבים מן המציעים הוא גרוע בהרבה – מדינה פלסטינית. חלק מן המציעים ללא ספק מכיר לפני ולפנים את תכנית האוטונומיה שהגה ראש הממשלה מנחם בגין בסוף 1977 אך חלק אחר, אולי הרוב, לא מבין את נבכיה ומשמעותה". ד"ר זיו רובינוביץ' על תכנית האוטונומיה