תורתו של מורה הדור

  ההבדל בין המדינאי לבין הפוליטיקאי הוא עמוק ביותר. המדינאי פועל כשעינו אל ההיסטוריה, הפוליטיקאי – כשעינו אל הבחירות הקרובות. אופקו של המדינאי רחב הרבה יותר. הוא ניחן בתכונה מיוחדת, בחוש מיוחד – בחוש היסטורי. חוש זה מאפשר לו להבין את העבר, לנתח את ההווה ולחזות מראש את העתיד. אין צורך להיות חסיד של מטריאליזם … Continued

מובן האוונטוריזם

במאמר מציג את חשיבות האוונטוריזם כחלק ארגז הכלים של התנועה הרביזיוניסטית ומהחינוך הביתרי, אך מתנגד לנסיונות להפכו לעיקר