בצל הפאשיזם המשתלט

א. לעיתים לא רחוקות שומעים בכנסת את המלים פשיסט, פשיזם, פשיסטי. אין מונופולין בנוגע לשימוש במלה זו ובנוגע למטרה שנגדה היא מכוונת. אין סיעה ומפלגה שלא זכתה להיקרא בשם זה, ושלא החזירה אותו ליריבה. ובדרך זו נהפך הבטוי "פשיזם" למילת גנאי, לעלבון אישי, לגידוף גרידא. והתופעה הוא מפריעה לברור שקט, ורציני, ואובייקטיבי, ולשיקול הבעיה החמורה? … Continued