המוסיקה המקורית בארץ ישראל

במאמר זה מתייחס גשורי לתפקידה של התנועה הרביזיוניסטית גם בגיבושה של תרבות חדשה בארץ ישראל. על פי גשורי, היצירה המוסיקלית שהתפתחה באותם שנים בארץ (תחילת שנות ה-30) שואבת את השראתה מהמוסיקה האירופית של אותה העת ואינה מייצרת מוסיקה עברית מקורית כפי שיש לפתח אותה בארץ