למדינת ישראל בת השלושים

מאמר ביקורת של הסופר יעקב חורגין בכתב העת האומה לכבוד יום עצמאותה השלושים של מדינת ישראל וכנגד הסכמי השלום עם מצרים

הרהורים בכבשונו של החינוך הכללי

במאמר שנכתב לסיעת המורים עומד הסופר והמחנך יעקב חורגין על החשיבות הרבה של בלימודי ליבה אחידים בחינוך ממלכתי לאומי, כחלק מהחינוך העברי במדינת ישראל

על אישיות וכשרון בספרותנו (פרקי מסה)

מסה בקרותית של יעקב חורגין על יסודות הבקורת והכתיבה העברית שהתפרסמה בגזית בשנת תרצו. במסה מנסח חורגין מספר מושגי יסוד לתהליך הכתיבה ועומד על מטרת היצירה

הרהורים על האמנות היונית והיהודית

כתב יד מתאריך לא ידוע של מסה של הסופר יעקב חורגין על תרבות יהודית ומאפייניה הייחודיים, דגש על התוכן וההתעסקות בחסר ובמכוער, וניגודה לתרבות יוון המתמקדת בנשגב וביפה. המסה נמצאת בארכיון גנזים ומובאת כאן באדיבותם.