בדם ואש

א. פרק זמן של שלשים שנה ניתן לעם ישראל בין יום ב' בנובמבר 1917 ויום ל' בנובמבר 1947, על מנת שיתכונן למבחן חמור. לא היה זה מבחן במדע המשפטים, במדעי הטבע או במדעי הרוח. אף לא בחקלאות המעשית או בעיקרי אמונת ישראל. מבחן זה, אי אפשר היה לעמוד בו באולמי האוניברסיטה בהר הצופים או בתחנות … Continued

חבר של מניין

  …זכות החנינה – ביטול העונש לחלוטין או בחלקו – תנתן על סמך חוקת היסוד לא רק לנשיא המדינה, אלא גם לחבר אזרחים. הידועים בנקיון כפיהם ובחוסר משוא פנים. בעלי סמכות החנינה ייבחנו ע"י הבית המחוקק. ערבות מוסרית שתנתן ע"י מניין מקרב אזרחים אלה. תספיק כדי שייפתחו בפקודת השלטונות שערי הכלא בפניי העבריין. (סעיף ז' … Continued

הקיים פאשיזם יהודי?

א. קוראינו יודעים, שאנשי החוגים ה"שמאליים" שלנו נוקטים את הכינוי "פאשיזם" לא רק ביחס לתנועה לאומית, אלא אף ביחס לאצ"ל ולח"י. בעית הפאשיזם תעסיקנו כאן מבחינה אחת בלבד: המצויים פאשיסטים יהודים? אם הן, מפני מה אינם רוצים להודות בכך? ואם לאו, מפני מה צמחה וקיימת עלילה כזו? ב. שני הסברים לפאשיזם מנקודת המבט הקומוניסטית – … Continued

אוריינטציה סובייטית

כותב הטורים האלה אין לו כל תביעה להקרא ידיד המשטר הסובייטי. לעומת זאת יש לו ידיעה יסודית למדי באידאולוגיה הסובייטית וגם בפסיכולוגיה ובמציאות הסובייטיות. על כן הוא מוצא עוז כנפשו לנסות ולהבהיר שאלה, שכבר כתבו עליה עד בלי די. זוהי – השאלה בדבר "אוריינטאציה סובייטית". הבה וננסח, או נזכיר לקורא אמתות פשוטות אחדות, ששוכחים עליהן … Continued