הקשר עם תפוצות ישראל בגולה

  כאן בא הקשר עם תפוצות ישראל בגולה. מציגים בפנינו את השאלה: האם היהודים היושבים בארצות הגלות, על ידי עצם העובדה שהם שוכנים שם כבר דורות רבים ועוד טרם עלו – האם יש להם חלק בארץ הזאת ובעם הזה, או שצריך לראות אותם כמנותקים מאתנו? ומסכנת מאד הדעה ההולכת ומתגבשת דוקא אצל חלק מהנוער כאן … Continued