V3

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג ניסן התש"ט, 22 באפריל 1949
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, תנועת המרי. מדינות - ברית המועצות (רוסיה)
זכרונות מתקופת ה"מרד" והפעם הוא מספר על אחת מהמצאותיו של קצין המבצעים של האצ"ל גידי (עמיחי פאגלין) מרגמות כבדות המופעלות באורח אוטומטי בחשמל