The time is almost at hend when Israel will be living through a miracle after reaching the point of no return

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אייר התשט"ז, 13 באפריל 1956
מתוך:
עמוד 5
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), מצרים. מורשת ישראל - בלשנות. אישים - דוד בן-גוריון, משה דיין, משה שרת. בטחון - הבלגה, מרוץ חמוש, פעולות תגמול, צבא
במאמר זה, שפורסם באנגלית, בגין דן במצב הביטחוני המידרדר בו מצויה ישראל וזאת לנוכח מירוץ החימוש של הערבים.בגין טוען כי מדיניותה של הממשלה שלא פועלת למנוע את הסכנה של ההתקפה על ישראל היא מסוכנת והרת אסון לישראל .עוד טוען בגין כי זוהי ממשלת מחדל ופשע שלא מונעת את ההתקפה.בגין טוען עוד כי לנוכח מירוץ החימוש המהיר של ארצות ערב נצטרך לסמוך על ניסים כדי לצאת מחוזקים מהמערכה. המאמר בעברית מובא בגליון מיום 13/01/1956 סימוכין 221707