5,000 איש באו לשמוע את דבר גח"ל באור יהודה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אב התשכ"ה, 27 באוגוסט 1965
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - בחירות. מפלגות - גח"ל, מפא"י
העיתון מדווח על דבריו של בגין באסיפת בחירות של גח"ל באור יהודה. בגין יצא נגד מפא"י ורפ"י וציין לשלילה את המאבק ביניהם המלווה בהסתה ובשנאה מכוערת . בגין טען כי זהו דינה של מפא"י שבמשך שנים הטיפה לשנאה כלפי יריבים פוליטיים ועתה כל השנאה מופנית נגדה ע"י בן –גוריון. בגין טען עוד כי האלטרנטיבה האמיתית לשלטון היא בחירה בגח"ל.