40,000 איש באסיפת ראשי גח"ל בת"א

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' חשון התשכ"ו, 31 באוקטובר 1965
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - בחירות. אישים - דוד בן-גוריון, משה שרת. בטחון - פעולות תגמול
העיתון מדווח על דבריו של בגין באסיפת בחירות בכיכר מוגרבי בת"א ב-30/10. בגין קרא להצביע עבור גח"ל ולא עבור רפ"י או מפא"י. בגין דיבר בין היתר על יומניו של שרת שפורסמו בסוף השבוע האחרון ובהם הגילוי כי בן –גוריון שיקר כי שמע על פעולת קיביה רק לאחר ביצועה.