3,000 מתושבי דימונה האזינו לנאומו של בגין

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אלול התשכ"ה, 8 בספטמבר 1965
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
ממשל - בחירות. מפלגות - גח"ל, מפא"י
העיתון מביא מדברי בגין באסיפת בחירות של גח"ל בדימונה ב-7/9. בגין יצא נגד מפא"י שהיא מפלגה מסתאבת העסוקה עתה במסע של השמצות וגידופים עם רפ"י. בגין הציג לציבור את תוכנית גח"ל בממשלה ובהסתדרות.