15,000 מתושבי ר"ג בעצרת גח"ל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' תשרי התשכ"ו, 26 באוקטובר 1965
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
ממשל - בחירות. מפלגות - גח"ל, מפא"י. אישים - לוי אשכול
העיתון מביא מדבריו של בגין בר"ג בעת אסיפת בחירות של גח"ל בר"ג. בגין ליגלג בין שאר דבריו על דבריו של אשכול כי הוא מוכן לתת את ראשו שהמערך ירכיב את הממשלה הבאה. בגין הזהיר את אשכול מנתינה מוגזמת של מתנות חינם. בגין טען כי אין הוא יודע מי ירכיב ממשלה המערך או גח"ל אך אין ספק שחל שינוי יסודי בין מפא"י למפלגה הבאה אחריה.