15,000 איש האזינו לדבר תנועת החרות ברמת-גן

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"א, 8 באוגוסט 1961
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. ממשל - בחירות, כנסת. מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים
העיתון מדבר על אסיפת בחירות של "חרות" ב-7/8 בר"ג. בגין דיבר בין היתר על הצהרות הנייטראליות של ד"ר גולדמן מהליברלים ועל אמירותיו בצורך להחזיר פליטים לא"י. בגין יצא בחריפות נגד גולדמן ורעיונותיו.