תשובה לנבונים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' אדר התש"ד, 28 בפבואר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 26
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, עליה בלתי לגאלית, פעולת חבלה. ריכוז האומה - שיבת ציון
בגין מגיב לדברים שפרסם עורך "הבוקר" בנוגע לפעולת התקפת משרדי ההמיגרציה, שטען כי הפצצת משרדי עליה היא לא אינטרס יהודי, בגין מסביר שהתרגום של המיגרציה לעליה הוא לא נכון, שכן משרד זה קובע מי לא יעלה על פי הספר הלבן, וכן מחלק את היהודים בארץ לליגלים ובלתי לגליים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים