תשובה למוקיון המפא"י

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התש"כ, 20 בנובמבר 1959
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
ממשל - בחירות, כנסת. אישים - דוד בן-גוריון
במאמר זה יוצא בגין נגד המשך גידופיו והשמצותיו של רה"מ נגד נגדו ונגד תנועת ה"חרות".בגין טוען כי למרות שהוא עצמו לא הגיב להתקפותיו של רה"מ וחבריו נגדו ונגד תנועת ה"חרות" במהלך מערכת הבחירות ממשיך רה"מ בגידופיו. בגין יוצא במיוחד נגד דבריו של רה"מ שכינה אותו מעל דפי "דבר" כמוקיון של "חרות" וכפאשיסט. בגין קורא לרה"מ לכבד את האופוזיציה הראשית בישראל אשר מהווה אלטרנטיבה לשלטון. בגין טוען עוד כי רה"מ טוען לדמוקרטיה אך התנהגותו אכולת השנאה מבזה את הדמוקרטיה. בגין קובע כי רה"מ הוא שליט מתנשא אשר הפחד והשנאה מעבירים אותו על דעתו. בגין קובע עוד כי אם בן-גוריון ימשיך בהתנהגותו אז "חרות" תחרוג ממנהגה ההוגן כלפיו ותשיב לו באותו מטבע. בגין קובע עוד כי רה"מ בכל מדינה דמוקרטית חייב לכבד את האופוזיציה כחלק בלתי נפרד מכללי המשחק הפוליטי.