תשובה ל"הרולד טריביון"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' סיון התש"ז, 21 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 102-103
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל. מדינות - ארה"ב, בריטניה
בעקבות הביקורת אשר נמתחה על המחתרת על ידי העיתון האמריקאי "ניו יורק הרולד טריביון" מבהיר מפקד האצ"ל בכרוז זה כי הוא מוכן לקבל את בקשת האו"ם להפסקת הפעולות אך זאת בתנאי שגם הבריטים יקיימו את בקשת האו"ם ולא יפעלו בכוח כנגד האוכלוסייה היהודית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 תשובה ל"הרולד טריביון"

העתון האמריקאי החשוב, "ניו-יורק הרולד טריביון", בקר אמש את עמדת המחתרת העברית ביחס לקריאת או"ם לשביתת נשק בימי עבודתה של ועדת החקירה הבינלאומית. ממה שקראנו בקיצור הטלגרפי של "רויטרס" מתברר, כי העתון סבור, שאנו דחינו את הפניה הזאת. והוא חושב, כי החלטתנו אינה נכונה ואינה צודקת.

האמת היא, שלא דחינו כלל וכלל את פנייתה של האסיפה הכללית של האו"ם. להיפך, אמרנו במפורש, כי אנו מוכנים לקבלה. אך מובן מאליו, שהתנינו את קבלתה על ידינו בקבלתה ע"י האויב. גישה זו צודקת היא, לכל הדעות. לא תיתכן הימנעות חד-צדדית משמוש בכח, אפילו בפרק זמן קצר. תיתכן - ועל כך הזהרנו בשידורינו הקודמים - רק הימנעות דו-צדדית. אחרת, היו המשעבדים הבריטים זוכים בנצחון מזימתם הידועה. ואין כלל בדעתנו לתת להם את הנצחון הזה, שכמוהו כאסון לעמנו. זאת ועוד. האסיפה הכללית התכוונה להימנעות דו-צדדית משמוש בכח. היא פנתה הן לממשלות והן לעמים. והרי ידוע, כי בשנים האחרונות ישנם למעשה רק שני גורמים בארץ-ישראל המשתמשים בכח. האחד הוא: שלטון הכבוש הבריטי, המשתמש בנשק הדכוי כדי להפוך את עמנו לעם עבדים, והשני: המחתרת העברית, המשתמשת. לפי צו האלהים, בנשק החופש, כדי להשתחרר משלטון העריצים הבריטיים. שום ממשלה אחרת, ושום גורם אחר, אינם משתמשים בארץ בכח. ואם האסיפה הכללית פנתה הן לממשלות והן לעמים, הרי, למעשה, היא פנתה לממשלת בריטניה ואל המחתרת העברית. אגב, נציגה של פולין באסיפה הכללית אמר בדברים ברורים כי בריטניה חייבת לעשות את הצעד הראשון לשביתת נשק. הוא דרש ממנה לבטל פסקי-דין מוות נגד לוחמים עברים, לשחרר אסירים פוליטיים, לפתוח את שערי הארץ בפני בני עמנו החוזרים למולדתם. העתון האמריקאי החשוב, יואיל, איפוא, לשאול, האם בריטניה כבר התחייבה לכבד את רצונה של האסיפה הכללית של או"ם? זוהי שאלה חשובה לגופה. אך היא גם חשובה מבחינת העתיד. כי התשובה שבריטניה תתן להחלטה זו של או"ם, תהיה אבן-הבוחן לתשובתה להחלטות האחרות בענין ארץ-ישראל שתתקבלנה בספטמבר.