תקפנות ואימרות עשן

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג ניסן התשט"ו, 15 באפריל 1955
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. מדינות - ארה"ב, בריטניה, ירדן, מצרים. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - הבלגה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - סוגית הפליטים, ערביי ישראל
במאמר זה יוצא בגין נגד דרישתה של מצרים לניתוקו של חלק מהנגב מישראל . בגין טוען כי זה חלק מדרישת הערבים שנועדה כדי להקל על הערבים את כיבוש ישראל בזמן מלחמה חזיתית.בגין טוען כי רבה היא הסכנה המדינית הצפויה לישראל .בגין יוצא נגד תביעת ארה"ב מישראל שתיתן למצרים חלק מנגב כפיצוי טריטוריאלי .הוא יוצא גם נגד הלחץ הבריטי כפי שמשתמע מדבריו של אידן הלוחץ על ישראל לבצע ויתורים כדי לחתום על חוזה שלום בינה לבין ארצות ערב.בגין תמה על התנהלותה המדינית של ישראל שלא תובעת כלום .בגין טוען כי גם על ישראל להפעיל לחץ כדי להחזיר אליה את עזה.בגין יוצא נגד מדיניות הממשלה אשר אינה משיבה לתוקפנות הצבאית והמדינית של מצרים. בגין טוען עוד כי סבלנות אזרחי ישראל תמה וכי יש לפעול.