תפילת השר בגין ליד הכותל המערבי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשכ"ז, 14 ביולי 1967
מתוך:
מוסף ירושלים השלמה, עמוד 2
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות. שלמות המולדת - ירושלים. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). בטחון - מלחמת ששת הימים, צבא
העתון מביא נוסח התפילה שנשא בגין ליד הכותל המערבי
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

תפילת השר בגין ליד הכותל המערבי

אלוקי אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, אלוקי צבאות היה בעזרינו!

סבונו אויבים גם סבבונו והם קמו להכחידנו מגוי. אך עצתם הופרה, ומזימתם לא תקום עוד. כי קם במולדת דור חדש, דור משחררים, דור לוחמים וגבורים.

ובצאת ישראל לקראת אויב, בקעה מליבות בניו הקיאה, המהדהדת מעבר לדורות, מפי של אבי הנביאים, גואל ישראל מעבדות מצרים:

קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך! ונפיצם ונדבירם, והם נסו.

האויב המובס עדיין לא הניח נשקו, צבא ישראל מוסיף לרדפו ולהכותו.

אל אלוקי ישראל שמור על המחשלים בחרבם המנצחת את הברית בין הבתרים אשר כרתת את עם סגולתך למען ישובו הבנים לאימהותיהם והאנשים לרעיותיהם ואבות לבניהם, כי איננו אלא שארית פליטה, של עם נרדף ומושמד אשר דמו נשפך כמים מדור דור.

ועוד נבוא חברונה, היא קרית ארבע ונשתטח על קברותיהם של אבות האומה ועוד נלך בדרך אפרתה, בואכה בית-לחם יהודה ונתפלל על קברה של רחל אמנו וזכור נזכור את דברי הנביא:

"קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו; מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם".