תנועת החרות לקראת ועדת היסוד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' שבט התש"ט, 7 בפבואר 1949
מתוך:
עמוד 1, ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין (P20-295)
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. ממשל - בחירות. מפלגות - מפלגת חירות
הודעה שפורסמה בעתון חרות הקוראת להפיץ את קול 'החרות' בבתי אב בישראל, גם על ידי הפצת העתון הנושא בשורה זו. כמו כן, הודעה על קיום ועידת היסוד של תנועת החרות ובחירות בכל מוסדותיה, והמשך הרשמה לתנועה.