תנועה דמיונית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אב התש"ז, 10 באוגוסט 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 247
נושא:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי
בשידור זה של קול ציון הלוחמת טוען מפקד האצ"ל כי הודעת ההגנה, שבאזור נתניה בשבוע שעבר פורקו שבעה מוקשים של האצ"ל, היא בדויה. מכיוון שלא הונחו כלל מוקשים בנתניה באותה עת.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 תנועה דמיונית

המיליציה של אדולף בווין, יוצאת ממש מכליה כדי להוכיח למשעבד, כי אכן היא עשתה כבר הרבה במלחמתה נגד מלחמת השחרור, או, בשפתה, במלחמתה נגד ה"טירור". לשם כך היא אפילו מביימת "הודעות מלחמתיות". באיזור נתניה, מסרה המיליציה בשבוע שעבר, פורקו על ידנו שבעה מוקשים (שבעה!) שהונחו על-ידי אצ"ל. האמת היא, כי כל המוקשים הללו הורכבו בדמיונם של חבלני המיליציה, כדי להתפאר בפני המשעבד, כי הם פרקום, כי הם משרתים אותו שרות נאמן.

אנו קובעים - ואף שונאינו המושבעים יודעים, כי אין אנו מוסרים לציבור אלא עובדות - אנו קובעים, כי באיזור נתניה לא הנחנו בשבוע שעבר כל מוקשים. והספור של המיליציה הוא ספור בדים טרגי-קומי.