תנאי ההסכם המיבצעי, בימי תנועת המרי,בין ההגנה בין ההגנה האצ"ל ולח"י

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד תשרי התש"ו, 1 באוקטובר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 8
נושא:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, לח"י, תנועת המרי
תנאי ההסכם בין שלושת המחתרות אשר התאחדו יחד ליצירת תנועת המרי העברי. הסכם זה אושר ונחתם בסביבות סוף אוקטובר 1945.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

תנאי ההסכם המיבצעי, בימי תנועת המרי, בין ההגנה האצ"ל ולח"י

א. ארגון ההגנה נכנס למערכה צבאית נגד השלטון הבריטי (קמה, תנועת המרי").

ב. אצ"ל ולח"י לא יוציאו אל הפועל את תכניות הלחימה שלהם אלא באישורה של מפקדת תנועת המרי.

ג. אצ"ל ולח"י יוציאו אל הפועל תכניות לחימה שיוטלו עליהם על ידי מפקדת תנועת המרי.

ד. הדיונים על המיבצעים המוצעים לא יהיו פורמליים. נציגי שלשת הארגונים הלוחמים יוועדו לפגישות קבועות. או לפי הצורך. בהן יקויים דיון על התכניות מבחינה מדינית ומעשית.

ה. עם הינתן האשור העקרוני למיבצעים, יקיימו המומחים של שלשת הארגונים ברורים ביחס לפרטי הבצוע.

ו. הצורך באישורה של מפקדת "תנועת המרי" אינו חל על מיבצעי רכש (כבוש נשק מידי הבריטים); מיבצעים אלה זכאים אצ"ל ולח"י להוציא אל הפועל על פי החלטתם הם.

ז. ההסכם בין שלשת הארגונים הלוחמים מבוסס על "מצוות עשה".

ח. אם באחד הימים תצטווה ההגנה לנטוש את המערכה הצבאית נגד השלטון הבריטי, הרי אצ"ל ולח"י יוסיפו להלחם.