תכנית לאיחוד הכוחות למען מלחמת השחרור

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' סיון התש"ה, 1 ביוני 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 262-263
נושא:
מחתרות - הגנה, המנדט הבריטי, סזון
בגין קורא לעם היהודי ומנהיגי האומה להתאחד למען מלחמת שחרור בכובש הבריטי ולמען ביטול הספר הלבן.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

תכנית לאיחוד הכוחות למען מלחמת השחרור

בשלהי סיון תש"ה המצאנו תזכיר למאתים וחמשים אישים בישוב: לראשי כל המוסדות, עסקני כל המפלגות, פעילי מדיניות, כלכלה ומדע וכו' וכו'. בתזכיר הזה הצענו והפצרנו, כי כל אלה, הרואים עצמם כמנהיגיה הרוחניים והפוליטיים של האומה, ירהיבו עוז בלבותיהם, לאחר כל האסונות האיומים שניתכו על ראש העם מול, ואולי בגלל, פסיביותם, ויעמידו את עצמם, כדוגמת כל המנהיגים הראויים לשמם בקורות העמים ובהיסטוריה העברית, בראש מלחמת הגאולה, כדי "לנתק, מתוך מאמץ עצמאי ומהפכני, את עניבת החנק הארורה" כדי להציל, ברגע האחרון, את שרידי הגולה מכלייה ואת הישוב הזה מהשתעבדות לדורות בתוך "המדינה הפלשתינאית", האנגלו-ערבית, העומדת לקום, לפי הספר הלבן המתגשם, בעוד שנים ספורות.

ימים רבים - שבועות - חלפו מאז פנינו בקריאתנו, מאז הצענו את תכניתנו, שכוונתה לאחד את כל כוחות האומה ומטרתה להפעילם למען הצלת האומה ושחרורה. לא נענינו. אין יזמה, אין מעשה. אין אפילו מחשבה. נראה, כי קשה קליפת השיגרה כסלע, ונוחה ככורסה.

והעם מתבוסס בדמו. ושערי הגאולה נעולים. והמולדת משועבדת. והאופק אפל כצלמות.

אנו מוצאים, איפוא, לחובתנו להביא את תוכן התזכיר המדיני לידיעת הצבור, כדי שיבין מפני מה ירד על עמנו לילה שחור, ללא קרן אור; ומפני מה נשבעו בניו הנאמנים להמשיך במלחמתם, בלי אישור "המוסדות" ואף נגד "איסורם", בשמעם לאנקת הדם העברי ולקול ההיסטוריה העברית. כי תורת אמת היא תורת אבותינו: במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

המפקדה הראשית

אישי