תימנים מסויימים

כרוזים
פורסם בתאריך:
ט"ז טבת התש"ז, 8 בינואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 335
נושאים:
תיקון החברה - אפליית יהודי מדינות ערב. אישים - דוד בן-גוריון. תפוצות - הסוכנות היהודית
בכרוז זה מבקר בגין את דבריו של בן גוריון וטוען שמחתרת מקבלת את כולם ללא הבדלי מוצא לעומת אנשי הסוכנות אשר לא נאה להם להיות בחברת אנשי עדות המזרח.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

"תימנים מסויימים"

איננו יודעים, אם מר בן-גוריון אמר או לא אמר למיניסטר הבריטי, כי "מעשי הטירור" מבוצעים ע"י "תימנים מסויימים" [1]. את האמת יהיה אפשר לדעת רק אז, כאשי מר בן-גוריון יודיע, מה בדיוק הוא השיב לטענתו של קריץ ג'ונס, כי "האלמנטים הבלתי בטוחים", הבאים בספינות המעפילים, עלולים לחזק את "הטירוריסטים". מבחינה פסיכולוגית יתכן מאד, שמר בן-גוריון, המדבר במהירות רבה, הגיב מיד בנימוק נגדי, מעשי מאד ו"משכנע" מאד: הרי בכך לא עוסקים בני אירופה, כי אם יוצאי-תימן.

אבל יתכן שסוכנות המודיעין סירסה את התשובה. לא זה העיקר. עובדה היא שבמוסדות ובעתונים "הרשמיים" אין חדלים מלטעון, כי האצ"ל מורכב ברובו מבני עדות המזרח. הדיבורים הללו מגיעים, כמובן, לאזני הבולשת, ומה פלא, אם הסולדטקה הבריטית שופכת את כל חמתה על שכונות העוני?

אנשי ההלשנה הקולקטיבית - "הדימוקרטים" הללו - רוצים להטיל בנו דופי. אליהם הולכים מעדות המזרח, מן השכונות, לבני טובים לא נאה להימצא בחברתם... הזה הדופי שמצאתם בנו, צבועים שכמותכם? להווי ידוע לכם, כי אלינו באים כולם. באים גם מבתיכם המרווחים וגם מן הבקתות הנמוכות. אין מונופולין לאהבת המולדת. אולם לא נכחד, כי גאוותנו היא בעיקר על העניים והמושפלים, אשר משפחתנו הלוחמת הופכת אותם לגאים ולעשירים - עשירים ברכוש, שאין דומה לו בעולם: באידיאל ובאמונה.

[1] על הודעה זו של מר בן-גוריון באזני שר המושבות הבריטי הודיעה הסוכנות הטלגרפית הצרפתית ביום 4 בינואר 1947.