תוצאות פוליטיות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד חשון התש"ה, 31 באוקטובר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 154-157
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מדינות - ארה"ב. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל
בגין מונה הישגים של פעולות האצ"ל גם במישור הפוליטי. ראשית, ציפיות של גורמים שונים, פעולתם לא גרמה למרד ערבי, כי האצ"ל הבהיר להם שמרד כזה לא כדאי להם. כמו כן, פעולות אלה הראו לעולם שהעם היהודי יודע למרוד ולא נותן להיסטוריה רק לקרות לו, אלא גם מגיב. בגין מראה כי ישנם צעדים של השלטון לרצות את האנשי הישוב המתנגדים למורדים וליצור הבנה עימם. בגין טוען שהיחס האמריקאי לישוב העברי השתנה, ששר המלחמה האמריקאי לא מתלבט אם לשלוח סיוע, שכן עכשיו מתברר לו שהיהודים יכולים לדאוג גם לעצמם.