תוכנית מוריסון מתוקנת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 331-333
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. אישים - גולדה מאיר. מחתרות - המנדט הבריטי, עליה בלתי לגאלית. תפוצות - הסוכנות היהודית, הקונגרס העולמי. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בכרוז זה בגין טוען שהשתתפות הסוכנות היהודית בדיונים על חלוקת הארץ בלונדון בהתבססות על תוכנית מוריסון מהווה סכנה והיא גוזלת ערים חשובות ביותר מהעם העברי. כרוז זה פורסם בסביבות חודש דצמבר 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

תוכנית מוריסון מתוקנת

ההשערה, שהובאה בגליון האחרון של "דפים", לא מוטעית היתה. מתברר, כי הסוכנות היהודית גמרה אומר לא לחדש את "המאבק", אלא להשיג את הפשרה הטריטוריאלית שתתן לה אפשרות לההיפך לרשות יהודית של איזור גמדי בתוך הארץ. זוהי מגמתה המפורשת. אבל ויתור, הן ביחס לשטח והן ביחס למידת העצמאות, יוכשר על ידי תועמלני הסוכנות בעזרת הנימוק, כי "זוהי הדרך היחידה להצלת הישוב בארץ מהשמדה בקרב-מסדה ולהצלת שארית הפליטה באירופה". לאמיתו של דבר, אין זו אלא ממשלת גיטו. הברירה האחרת והיחידה היא לחדש את המלחמה שהופסקה. אבל חידוש המלחמה מן ההכרח שיביא לידי שינוי מעמדה של הסוכנות בכיוון הפוך, כלומר להפיכתה להנהגה לוחמת ונרדפת. שינוי זה הוא הנדרש על ידי המציאות וההיסטוריה העברית. אבל מפניו בורחת הסוכנות למרחקים: מלטרון ללונדון.

החלטת הקונגרס הציוני, האוסרת להשתתף "בתנאים הקיימים" בועידת לונדון, הפכה כבר לאות מתה. ראשית, אין "האקטיביס- טים" - בשם זה יש לכנות את אלה הפועלים באופן אקטיבי למען חלוקת הארץ - הולכים "לועידה" בלונדון; הם טסים, כדי לשאת ולתת בנפרד עם הממשלה הבריטית. שנית, כבר אמרה גב' מאירסון, מה עלול לשנות את "הנסיבות", כך שהסוכנות תוכל להחליט, מבלי להפר את רצון הרוב בקונגרס, להשתתף בדיוני לונדון. הממשלה (הבריטית) - אמרה מנהלת המחלקה המדינית - צריכה להתחייב, שהיא תדון "ברצינות" בהקמת מדינה יהודית ואין היא צריכה, מאידך, לשלח מעפילים מחופי הארץ בתקופת הדיונים. התנאי השני אינו תלוי בבריטים בלבד. הוא תלוי גם, ואולי בעיקר, בסוכנות היהודית. אפשר למנוע את שילוח המעפילים לא רק ע"י הכנסתם לארץ, אלא גם ע"י אי-הבאתם לחופיה. כל הסימנים מעידים, כי הסוכנות כבר "הקלה" על הממשלה הבריטית את מלוי התנאי הזה. ההעפלה, שאורגנה בידי אנשי הסוכנות, הופסקה, ואין יודע, מתי תתחדש.

אשר לתנאי הראשון, לא יהיה כל קושי למלאו. הבריטים מזמן לזמן טוענים שהם מוכנים לדון בכל תכנית "אלטרנטיבית" שתובא ע"י "שני הצדדים". אם ה"חלוקה" היא התכנית הנגדית לתכנית מוריסון מצד היהודים - בבקשה; אם מדינה ערבית עם שווי זכויות למיעוט היהודי היא האלטרנטיבה של המשלחות הערביות - ניחא. למעלה מזה: הבריטים מעוניינים שהסוכנות תביא את תכניתה להקמת מדינה יהוךית בת-קיימה בחלק מתאים של ארץ ישראל. כי במקרה זה מתקבלת לעיני העולם התמונה הבאה: יש תכנית מכסימום ערבית: מדינה ערבית עם סטטוס של מיעוט לישוב יהודי. יש תכנית מכסימום יהודית:- מדינה יהודית בחלקה של ארץ-ישראל המערבית. היוצא מזה, שתכנית מסריסון - עם תיקונים אלה או אחרים - תהא הפשרה ההוגנת ביותר בי- שתי התכניות "הקיצוניות".

יוצא, כי כבר נסללה הדרך להשתתפות הסוכנות היהודית בדיוני לונדון, כשם שהולכת ונסללת הדרך לתכנית מוריסון מתוקנת כ"פתרון" שיוסכם ע"י נציגות יהודית רשמית.

אין צורך להסביר, מהו האסון ההיסטורי הכרוך ב"פתרון" זה, ביחוד אם תתנשא מעליו חתימה יהודית. וסכנה זו, לאור הניתוח המציאותי, קיימת. היא ממש בוערת. לפיכך צריך לקדם את פני הרעה, הן במעשים מלחמתיים, והן במעשים מדיניים. צריך להקים חזית "אנטי חלוקתית" רחבה ביותר. ואין ספק שאפשר להקימה. עוד רבים הם הגורמים במולדת ובתפוצות, המוכנים להתייצב בכל כוחם נגד הפשע של הפיכת ירושלים וחברון ושכם ל"חוץ לארץ", נגד הפשע של הפקרת מיליונים על חשבון אלפים. את כל הגורמים הללו יהיה צורך לרכז בעתיד הקרוב סביב הדגל של שלמות הארץ, ריבונות העם ומלחמת השחרור.

בכיוון זה ננסה לעשות.