תגובת צ'רצ'יל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג ע"מ 14-15
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי
בידיעה זו, אשר התפרסמה בעיתון חרות הלא חוקי, בגין טוען קורא לכל המתנגדים ללחימה בבריטים לשמוע את נאומו של וינסטון צ'רצ'יל (בתקופה זו - ראש האופוזיציה) בבית הנבחרים. אמנם זה הישגם הוא שלילי אך יש לזכור כי מפלת האויב היא מחצית הניצחון. ידיעה זו התפרסמה כנראה בתחילת חודש מרץ 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 תגובת צ'רצ'יל

נוהגים התבוסנים לשאול שאלות תם: מה הביאה מלחמתכם? היכן הנצחון? כמובן, יש תשובות רבות לשאלות אלו. ואף ארכי-תבוסן כזה, כמו מר משה מדזיני, היה נאלץ להודות, לאחר שביקר בחוץ-לארץ, כי מלחמתנו שינתה את המצב מן הקצה אל הקצה, הן בקרב הגויים והן בקרב היהודים.

אך לא על כך יש בדעתנו לעמוד. מעולם לא הבטחנו נצחון קל. אי אפשר לתקן במשך שנים ספורות מה שהורע במשך חצי יובל שנים. בנצחוננו הננו בטוחים; הנצחון בוא יבוא. אך עוד יעלה בקרבנות רבים, בדם ובסבל. ואין ברירה.

תשובה אחת כדאי בכל זאת לתת לתבוסנים המקשים: יקראו-נא שנית את דברי צ'רצ'יל בפרלמנט הבריטי ויחשבו כיצד קרה הדבר, שאותו "אבי הנצחון" טוען כי בגלל ארץ ישראל היתה האימפריה הבריטית ללעג ולקלס בעולם כולו? מי גרם לכך? מי הביא את החרפה על המשעבד?

תגידו: אין זה אלא הישג שלילי, ודאי. אך אל תשכחו, כי מפלת האויב היא מחצית הנצחון.