תגובות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אלול התש"ד, 15 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 145-147
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות, מלחמת אחים, שואה. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה. מפלגות - רדיפת חרות
בכרוז זה בגין מתיחס לשלושה פרסומים בעתונים שונים המתפרסמים בארץ. הראשון, פרסום ב'א"ב' הגורס כי אנשי האצ"ל נפגשו עם השלטון והבטיחו להפסיק את המרד אם יעזרו להם במלחמה הפנימית, בגין מבהיר כי אנשי האצ"ל לא נפגשים עם אנשי השלטון, וכי טענה כזו לא מצריכה תגובה. השני, פרסום בדבר כי יש לעזור לשלטונות במלחמתם במורדים - בגין מבהיר כי פעולות אלה לא ישברו את רוח הנוער. ושלישי פרסום בפלסטין פוסט שטוען כי כשם שאיסור יבוא המשקאות בארצות הברית גרם לפעולות בלתי חוקיות שנגמרו עם ביטול החוק, כך ברגע שהשמדת היהודים הזמנית באירופה תסתיים, תסתיים גם פעולת המרד בארץ. בגין מזדעזע על ההשוואה ומבהיר כי המלחמה לא תסתיים עד לשחרור המולדת.