תגובה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר א' התש"ח, 22 בפבואר 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 212-213
נושא:
אישים
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" מודיע מפקד האצ"ל שבעקבות האלימות שהפגינו הבריטים כלפי האוכלוסייה היהודית בירושלים המחתרת ביצעה פעולת תגובה כנגדם ומצהיר שהנחה את כל מפקדי המחתרת להגיב על כל מעשה איבה והתעללות מהצד הבריטי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

תגובה

נשים קץ להשתוללות הדמים של הפורעים הנאצו-בריטיים. הברברים הללו סוברים, כי אם הצליחו להכניס את הארץ לתוך מערבולת דמים עברית-ערבית, יוכלו להוסיף עליה מעשי התעללות בעמנו; יוכלו, ללא עונש, לפצוע, לרצוח, לאנוס, להלל את קדשי האומה ואת רגשותיה הקדושים. הברברים הבריטיים טועים. אנו נקצץ את ידיהם הטמאות. ציון אינה גיטו. דם עברי אינו הפקר, לא רק כשהוא נשפך בידי פורעים ערביים נבערים מדעת; הדם העברי ייגאל גם כשהוא נשפך בידי מרצחים בריטיים פחדנים ושפלים.

שלשום הגיבו אחינו, חיילי הארגון הצבאי הלאומי בירושלים, על מעשי ההתעללות הבריטיים בעיר הקודש, על פיצוץ בתים עברים, על חפושים מלווים מעשי אימים פראיים וגסים נגד אנשים, נשים וטף. הם עדיין לא הגיבו על הרצח השפל והמתועב של ארבעת חברי ה"הגנה" בירושלים, כי הם עדיין מחכים שה"הגנה" עצמה תגיב על פשע זה, שבוצע בכוונה תחילה נגד חבריה, ולא תסמוך על ה"חקירה" של רב הטבחים מק-מילן - חקירה שתסתיים בוודאי, בסופו של דבר, בכך, שאותו סרג'נט-מייג'ור-רוצח, יתמנה ללויטננט, או יקבל אות הצטיינות עבור גבורה, מידי המלך הבריטי.

תגובת חיילינו בירושלים היא תגובה ראשונה. הוראות ניתנו לכל מפקדי הארגון הצבאי הלאומי להגיב - להגיב במהירות האפשרית - על כל מעשה איבה ועל כל מעשה התעללות מצד האויב הנאצו-בריטי. אדולף בווין, לא יזכה לראותנו מושפלים ומתבוססים בדמנו מידי שכיריו הערביים ומידי סרדיוטותיו הברבריים. אדולף בווין טוען, כי ענין ארץ-ישראל לא נסתיים עדיין. אכן, גם הענין הבריטי בארץ-ישראל לא נסתיים עדיין. עוד תורדנה מהלומות על ראש המשעבד; עוד ישפך דמו כשם שנשפך דמנו. עוד שלם נשלם לבריטניה הנאצית, שקמה לכלותנו, עבור תעלוליה. ואלהי ישראל, אשר את כל משעבדי ארצו-מכורתו הוריד שאולה, ואת כל משמידי עמו-סגולתו השמיד - אלהי ישראל יזכנו לראות בקיצה של ממשלת זדון, במפלתה של מלכות הרשע.

(שודר בקול ציון הלוחמת)