תגובה לדברי הנאצה של בן-גוריון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התשי"ז, 21 באוקטובר 1956
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. ממשל - כנסת
העיתון מדווח על דברי בגין בעת כינוס סיעתו. בהתייחסו להשמצותיו של רה"מ נגדו טען בגין כי אין זו פעם ראשונה שרה"מ משמיץ אותו. בגין סיפר כי רה"מ בעבר תקף אותו בעת ישיבה של ועדת החוץ והביטחון כאשר האשים אותו כי הוא ישמח אם יהרגו יהודים עוד טען בן –גוריון כי בגין לעולם לא נלחם ולעולם לא יילחם. העיתון מציין כי בגין ביקש מסיעתו לעזוב את ועדת חוץ ובטחון כי הוא איננו מסוגל לשבת באותה ועדה יחד עם בן – גוריון העיתון מדווח כי הסיעה דחתה את בקשתו של בגין.