תבוסנים, הכו על חטא

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אייר התש"ז, 1 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 105-106
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ברית המועצות (רוסיה). מחתרות - המנדט הבריטי. תפוצות - הסוכנות היהודית
בכרוז זה קורא מפקד האצ"ל לארגונים השונים ביישוב בעקבות האירועים הפוליטיים השונים להודות ולהכיר בכך שהמלחמה בבריטים, אשר אותה גינו פעמים רבות, היא זו אשר תוציא את העם העברי מעבדות לחירות. כרוז זה פורסם בסביבות סוף חודש מאי 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

תבוסנים, הכו על חטא

טען טענתם:

המלחמה שלהם - חסרת תכלית מדינית היא.

המלחמה שלהם - היא טירוריזם פאשיסטי.

המלחמה שלהם - מחזקת ידי אויבים ומרפה ידי ידידים.

המלחמה שלהם - מעמידה אותנו במצב של נאשמים.

המלחמה שלהם - מסייעת לממשלת הספר-הלבן.

ואילו אנו אמרנו:

המלחמה - היא שתהפוך את עמנו לגורם פוליטי עצמאי.

המלחמה - היא שתגלה את רוח החופש הבלתי-מנוצחת הפועמת בקרבנו.

המלחמה - היא שתוציאנו למרחבי המדיניות הבינ-לאומית.

המלחמה - היא שתביא לנו את סיועם של גורמים מדיניים עצמאיים.

המלחמה - היא שתביא לעמנו את הכרת העולם בזכותנו למולדת, לחרות ולעצמאות, הנקנות מאז ומתמיד בדם, יזע ודמע.

המלחמה - היא שתפיל את תכניות החיסול של האויב. המלחמה - היא שתגלה לעיני כל את פשיטת הרגל של השלטון הבריטי.

והנה מה שאמר באסיפה הכללית של ארגון האומות המאוחדות נציגה של ברית המועצות בנאום, בו ניתנה, בפעם הראשונה אחרי שלשים שנה, הכרת הממשלה הסובייטית בזכותו ההיסטורית של עמנו למולדתנו ולעצמאות מדינית:

אפשר היה - אמר מר גרומיקו - להביא לא מעט עובדות אחרות הנוגעות לתולדות הנהלת ארץ-ישראל לפי המנדט - עובדות המוכיחות, כי שיטת הנהלה זו פשטה את הרגל. אולם ספק אם יש נחיצות למנות בפרוטרוט את העובדות הללו. די להזכיר בנידון זה את התקוממות הערבים ב-1936 שנמשכה למעשה כמה שנים. ויש עובדות למכביר הנוגעות למצב שנתהווה כעת בארץ-ישראל והמאשרות את המסקנות הנ"ל. מאורעות הדמים המתרחשים בארץ-ישראל ידועים לכל. מאורעות אלה נעשים תופעה שכיחה יותר ויותר. לכן הם מרתקים יותר ויותר את תשומת לבם של עמי העולם וקודם כל של ארגון האומות המאוחדות. פשיטת הרגל של שיטת המנדט להנהלת ארץ-ישראל, שהביאה להחמרת המצב בתכלית ולמאורעות הדמים בארץ-ישראל, היא שגרמה לכך, שבעיה זו הובאה לדיון לפני האסיפה הכללית".

תבוסנים מכל המינים, תבוסנים מימין ומשמאל - הכו על חטא! ואל הקברות לכו - אל קברותיהם של אחינו האלמונים, אל קברותיהם של חללי קרבות ומעוני הגרדום. שם תתיצבו ותרכינו ראש ותבקשו רחמים על עצמכם. ואמרו לקדושינו: אשמנו, בגדנו, דברנו דופי. השנוי הזה. לו ייחלנו, בזכותם הוא בא. וגם השנוי הגדול - היציאה מעבדות לחרות - בזכותכם יבוא ובזכותם של אלה ההולכים בעקבותיהם.