שמות ובעיות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התש"כ, 21 בספטמבר 1960
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. מורשת ישראל - בלשנות. חינוך - הדר (מידות ונימוסים), נוער, ערכים בחינוך. ריכוז האומה - שיבת ציון
במאמר זה כותב בגין על שני המושגים "קריירה" ו"שליחות" וטוען כי אין להשוות במושגים הללו בין ימינו לבין העבר. בגין טוען שבעבר בחרו האנשים בשליחות על פני קריירה כדי להגשים אידיאל ואילו עתה עם הקמת המדינה הקריירה מתמזגת עם השליחות. בגין טוען שהתמזגות שליחות עם העבודה יש בה סכנה מסוימת בעת שעת מבחן כי לעיתים יש צורך לבחור בין שני הדברים. בגין טוען במאמר זה גם כי לצד המעלות הרבות שיש לנוער הישראלי יש לו גם חסרונות . בגין טוען כי הנוער לא מקבל מספיק חינוך לתרבות יהודית והוא ניזון מסילוף ההיסטוריה וכמו כן ניטל מהנוער החזון הלאומי ההיסטורי וחזון המולדת השלמה .יחד עם זאת טוען בגין כי הנוער הישראלי הוא נוער טוב אשר יש בו נכונות והקרבה למען המולדת.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים